Budsjett og økonomiplan for den nye kommunen

Torsdag 31.oktober presenter rådmann Hans Reidar Ness det første årsbudsjettet for den nye kommunen. Budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 er et digitalt dokument og du finner det her: Økonomiplan 2020-2023.
Presentasjonen kan du se her. (PDF, 4 MB)

Formannskapet for den nye kommunen skal behandle budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 i sitt møte 27.november 2019. Endelig behandling skjer i kommunestyret for den nye kommunen 11.desember 2019.

 

Foto: Tommy Lund

 

Ny kommune om:

Aktuelt