#Mangfoldige Moss

Nye Moss kommunes visjon:

SKAPENDE - VARMERE - GRØNNERE

Moss og Rygge kommuner har vedtatt å bygge en ny kommune sammen. Nye Moss kommune etableres 1.januar 2020, men vi er allerede i gang med mange samarbeidsprosjekter og samlokaliseringer.

 

Fotograf startside: Tommy Lund

Ny kommune om: