Referat fra møte i adm. referansegruppe

Over finner du referatene fra adm. referansegruppe i prosessen mot ny kommune.

Prosjektgruppen består av:
Bente Hedum - rådmann i Moss
Åsmund Rådahl - rådmannen i Rygge
Hans Reidar Ness - prosjektleder for prosjektet ny kommune
Are H. Solvang - kommunalsjef økonomi og organisasjon Moss
Bjørn Olavesen - kommunalsjef kultur og oppvekst Moss
Jens Terkelsen - kommunalsjef plan miljø og teknisk Moss
Gro Gustavsen - kommunalsjef helse og sosial Moss
Siri Bækkevold - kommunalsjef levekår Rygge
Lars Gjemmestad - kommunalsjef oppvekst og kultur Rygge
Gorm Gullberg - kommunalsjef plan og miljø Rygge
Rolf Klokkerud - organisasjonssjef i Rygge
Therese Evensen - kommunikasjonsleder Moss

Prosjektgruppen møtes fast én gang i måneden.

Fant du det du lette etter?