Organisering av stabsområdene

Organisering av kommunalområdene ble vedtatt i fellesnemda 7.november 2018
Her kan du se organisasjonskartene for 2 av stabsområdene og 4 kommunalområder

Arbeidet med organisering av enhetene innenfor stabsområdene har pågått etter fellesnemndas vedtak. Høring og drøfting for organisering av enhetene i stabsområde organisasjon og stabsområde samfunn og strategi er gjennomført og skal sluttbehandles i arbeidsmiljøutvalget 7.mars.

Her kan du lese drøftingsnotater og se organisasjonskart for enhetene:

Fant du det du lette etter?