Daniella van Dijk-Wennberg er tilsatt som kultursjef for nye Moss kommune. Fram til sammenslåingen 1. januar 2020 blir hun prosjektleder for bygging av den nye kulturenheten i kommunalavdeling kultur, aktivitet og inkludering.

Fellesnemda for Nye Moss kommune ga i sitt møte 27.09.2018  en navnekomitè i oppgave å legge fram forslag til nye gatenavn.

Visjonen er laget av innbyggere, ansatte og folkevalgte og ble vedtatt i fellesnemnda 5.desember 2018.

I november gjennomfører Moss og Rygge kommuner  lokaldemokratiundersøkelsen i samarbeid med KS. Undersøkelsen vil gi et bilde av hvordan innbyggere og folkevalgte oppfatter lokaldemokratiet i egne kommuner.

Fra 2020 er Moss og Rygge én kommune. Facebook er en viktig kommunikasjonskanal for å nå ut til innbyggere, og informere om det som skjer i både Moss og Rygge.

Fant du det du lette etter?