Forslag om endring av gatenavn

Fellesnemda for Nye Moss kommune ga i sitt møte 27.09.2018  en navnekomitè i oppgave å legge fram forslag til nye gatenavn.

Forslag om endring av gatenavn

Når Rygge kommune og Moss kommune slår seg sammen til en kommune 01.01.2020 må alle adressene i den nye kommunen være unike. Entydige adresser er viktig for alle, men kanskje aller viktigst for nødetater og transportnæring. Det er også viktig for ulike registre at gatene har entydige, unike benevnelser til bruk i alle registre.

I dag er det 13 gatenavn som er identiske i Rygge og Moss. Av disse er ni gatenavn i tilknytning til nåværende kommunegrense og som derfor kan bestå slik de er i dag. Fire gatenavn er identiske og må bytte navn, enten i Rygge kommune eller i Moss kommune. I tillegg er det gatenavn i de to kommunene som er veldig like, og som lett kan skape misforståelser.

Navnekomité, høringsrunde og videre prosess

Fellesnemda for Nye Moss kommune ga i sitt møte 27.09.2018  en navnekomitè i oppgave å legge fram forslag til nye gatenavn. Navnekomitèen består av politikere, lokalhistorikere og personer fra kultur- og geodataadministrasjonen i de to kommunene.

Navnekomitèen har jobbet fram foreløpige forslag som nå legges ut på høring, og alle som er berørt vil få brev om dette i posten. Etter høringsrunden legger navnekomitèen fram sitt endelige forslag. Det er politikerne i de nåværende kommunene som vedtar de nye gatenavnene.

Har du innspill?

Frist for å sende innspill er 1. februar 2019. Du kan sende dem til:

·         post@moss.kommune.no – merket med «Geodata»

·         Moss kommune, Geodata, Postboks 175, 1501 MOSS

Navnekomitèen sin vurdering og foreløpige forslag:

Bergstien:

Det er i dag ca. 10 adresser knyttet til Bergstien både i Rygge og Moss. I Moss er Bergstien halvparten av en sløyfe hvor Åslia utgjør resterende halvdel. Navnekomitèen foreslår at Bergstien i Moss utgår og nåværende adresser i Bergstien omadresseres til Åslia. Foreløpig er det usikkert om vi må endre på nåværende husnummer i Åslia.

Industriveien:

Det er i dag ca. 11 adresser i Industriveien både i Rygge og Moss. I Rygge kommune ligger Industriveien tett opp mot et boligfelt, mens den i Moss kommune ligger i et typisk næringsområde. Navnekomitèen foreslår at Industriveien i Rygge kommune får navnet Ordfører Utnes vei. Arne Utne startet industrivirksomhet på denne plassen. I tillegg var han  ordfører i Rygge kommune i perioden 1952–1956.

Skogstien:

Det er i dag ca. 50 adresser i Skogstien i Rygge kommune, mens det er ca. syv adresser i Moss kommune. Da det er mange flere husnummer i Skogstien i Rygge kommune enn i Moss kommune, foreslår navnekomitèen at Skogstien i Moss kommune får nytt navn. Skogstien i Moss kommune ligger i et område hvor gatenavnene er hentet fra temaet skog/treslag. Navnekomiteèn foreslår at Skogstien i Moss kommune bytter navn til Apalveien. Apal er et gammelt ord for epletre.

Vardeveien:

I Vardeveien i Rygge kommune er det 55 husnummer, mens Vardeveien i Moss kommune har 26 husnummer. Vardeveien i Moss kommune består av flere stikkveier, noe som gjør dagens adressering til Vardeveien noe uryddig. Navnekomitèen foreslår at Vardeveien i Moss kommune bytter navn, og samtidig ser på mulighetene for en mer ryddig adressering gjennom at noen av dagens stikkveier knyttes til andre, eksisterende gatenavn. Navnekomitèen foreslår videre at hovedparsellen av Vardeveien i Moss kommune bytter navn til Jalundveien. Jalund er et gammelt navn for Jeløya.

I tillegg foreslår navnekomitèen at følgende gatenavn endres:

Karin Sibberns vei og Carl Sibberns vei er to gatenavn som lett kan forveksles ved for eksempel melding om en ulykke pr. telefon. Navnekomitèen foreslår derfor at den ene veien bytter navn. Karin Sibberns vei i Rygge kommune er en av veldig få gater som er oppkalt etter kvinner. Det vil derfor være uheldig å gjøre noe med dette gatenavnet. Navnekomiteèn foreslår at Carl Sibberns vei bytter navn til Sibberns vei.

Løkkeveien i Rygge kommune og Løkkegata i Moss kommune:

Navnekomitèen foreslår å endre gatenavnet Løkkeveien i Rygge kommune til Carlsmindeveien. Historisk er Carlsminde er et lokalt navn i nåværende Løkkeveien i Rygge. Løkkegata i Moss kommune beholder navnet det har i dag.

Andre gater som navnekomitèen foreslår å endre navn på:

Øvre gate i Moss kommune:

Ut fra historiske grunner foreslår navnekomitèen at Øvre gate bytter navn til Islandsmoens gate. Det er i dag seks adresser som er knyttet til Øvre gate. Sigurd Islandsmoen (1881–1964) var organist og komponist, og hadde virke som komponist i Moss fra 1916 til 1961.

Fant du det du lette etter?