Kommuneplan for nye Moss - velkommen til åpne møter

Moss og Rygge kommuner skal bygge ny kommune sammen. Vi jobber med å lage en ny kommuneplan som skal være klar til etableringen av nye Moss 1. januar 2020. Vil du være med å påvirke ditt nærmiljø? Nå inviterer vi til åpne møter.

Til grunn for kommuneplanen ligger planprogram for kommuneplan for nye Moss kommune (PDF, 2 MB), som ble vedtatt i bystyret i Moss 10. april 2018 og kommunestyret i Rygge 23.mars 2018. 

Fellesnemda har vedtatt visjon for nye Moss kommune, som vil inngå i samfunnsdelen i den nye kommuneplanen. Den vedtatte visjonen er: Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere

Les mer om visjonen til nye Moss her

Åpne møter om kommuneplan for nye Moss

Vi ønsker å invitere byens innbyggere, næringsliv, organisasjoner og andre interesserte til å få informasjon om kommuneplanarbeidet og til å komme med innspill til hvordan vi sammen skal utvikle nye Moss til et godt sted å leve, arbeide og vokse opp i. Hvordan gjøre Moss mangfoldig, skapende, varmere og grønnere?

Dato og sted for møtene finner du nedenfor, alle møtene starter kl. 18.30. På møtene blir planarbeidet gjennomgått, med spesielt blikk på stedsutvikling og identitet i de forskjellige by- og nærområdene.

  • 5. februar Nøkkeland skole - Nordre bydel
  • 7. februar Bytårnet skole - Sentrum, Mosseskogen, Krapfoss
  • 12. februar Refsnes skole - Jeløy
  • 14. februar Halmstad skole - Halmstad med omland
  • 26. februar Larkollen skole - Larkollen med omland
  • 28. februar Bredsandsenteret - Høyda, Melløs, Øreåsen, Ekholt


Vil du være med å påvirke? Fristen for innspill er 10. mars

Du kan også sende dine innspill skriftlig - siste frist for innspill til arbeidet er 10. mars 2019.  Send eposten til postmottak@moss.kommune.no

I tillegg vil det bli anledning til å sende inn uttalelser til planen når planforslaget blir lagt ut på høring. Det tas sikte på å ferdigstille et planforslag i løpet av våren som legges på høring og til offentlig ettersyn over sommeren 2019.  Etter det blir forslaget bli lagt på høring og til offentlig ettersyn over sommeren 2019. 

Planprosess og medvirkning:
Sammen med innspill fra over 250 ungdomsskoleelever, partipolitiske gjestebud, ansattlunsj og enkeltinnspill har over 600 personer i Moss og Rygge bidratt til innspill til visjon, kommuneplan- og kommunedelplanarbeidet. Mange av de som har gitt innspill har vært opptatt av å få tilbakemelding på videre prosess og resultatet av visjonsarbeidet. For å følge opp den gode deltakelsen og for å fastsette retning for arbeidet med å bygge ny kommune ble visjon fremmet som en egen sak og vedtatt i fellesnemda 2018. 

Fellesnemda har vedtatt visjon for nye Moss kommune: (link til sak om visjon?)
 Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere

Kommuneplanens samfunnsdel vil bestå av vedtatt visjon samt mål og strategier for hovedsatsingsområdene levekår og livskvalitet, klima og miljø og verdiskaping og kompetanse. I tillegg vil samfunnsdelen inneholde langsiktige arealstrategier. FNs bærekraftsmål legges til grunn for arbeidet. 

Kommuneplanens arealdel vil ta utgangspunkt i samfunnsdelen og konkretiseres gjennom plankart og tilhørende bestemmelser. Samtidig med arbeidet med samfunnsdelen er det igangsatt arbeid med egne kommunedelplaner for levekår og livskvalitet og klimaplan. 

 

Klikk for stort bilde - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?