Over 600 personer i Moss og Rygge har diskutert hva nye Moss skal være

Med innspill fra over 250 ungdomsskoleelever, partipolitiske gjestebud, ansattlunsj og enkeltinnspill har til sammen over 600 personer i Moss og Rygge brukt vårmånedene til å diskutere hva nye Moss skal være.


Hva drømmer du om?

I løpet av mai og juni har innbyggerne i Moss og Rygge kommet med innspill til visjon for den nye kommunen. Det hele begynte med at ordførerne i de to kommunene inviterte innbyggerne til middag på Verket scene i Moss. Der diskuterte de framtidsdrømmer for nye Moss. Middagsgjestene fikk med seg et gavekort på 500 kroner som de skulle bruke på å invitere til sitt eget gjestebud. Alle gjestebudene leverte deretter inn sine fremtidsdrømmer og visjonsforslag for nye Moss. 

Hva skal nye Moss være? Engasjerte innbyggere gir oss svaret

Med innspill fra over 250 ungdomsskoleelever, partipolitiske gjestebud, ansattlunsj og enkeltinnspill har til sammen over 600 personer i Moss og Rygge brukt vårmånedene til å diskutere hva nye Moss skal være. 


Leder av fellesnemnda for nye Moss og ordfører i Rygge kommune Inger Lise Skartlien, er takknemlig for alle innspillene og tydelig på at politikerne må ta innspillene på alvor for; «Ber vi om innspill, så må vi lytte til dem».


        - Vi er så glade og takknemlige for at så mange har levert kreative, konstruktive og fremtidsrettede innspill og      drømmer for nye Moss. Nå er vi i gang men å kna alle innspillene og forme dem til det som blir selve visjonen – framtidsdrømmen –  for nye Moss, sier leder for av fellesnemnda for nye Moss og ordfører i Rygge kommune, Inger Lise Skartlien.

«Jeg kommer til i bo i Moss i 2030 fordi…» - et første innblikk i forslagene

Søndag 17.juni møttes fellesnemnda i nye Moss kommune, sammen med administrasjon og tillitsvalgte, for å få et første innblikk i hvilke drømmer innbyggerne har for nye Moss. For at politikerne skulle få oppleve alt det engasjementet innbyggerne har for den nye kommunen, var det for anledningen laget en utstilling med direkte sitater fra innspillene.

 Klikk for stort bildeFellesnemnda og ansatte 17.juni


«Eldre er i og for seg også mennesker og bør behandles deretter», var et innspill som alle politikerne måtte si seg enig i. Enkelte ord som fellesskap, inkludering og grønn gikk igjen i mange av innspillene og kanskje var det derfor noen av politikerne på slutten av dagen oppsummerte med følgende visjonsforslag: «Sammen gjør vi Moss varmere, smartere og grønnere». 


Ungdomsskoleelevene som deltok i visjonsarbeidet leverte sine innspill i filmformat. Fellesnemnda fikk se et utvalg av filmene og har nå fått vite hva som skal til for at de som er ungdommer i dag bor i Moss i 2030. Kanskje er det så enkelt og vanskelig som en elev fra 9. trinn på Hoppern skole sa det: «Jeg kommer til å bo i Moss i 2030 fordi det sikkert kommer til å være veldig fint her». Det er fellesnemnda som til slutt skal bestemme hva den nye visjonen skal være.
 

Visjonsarbeidet er også kommuneplanarbeid

Gjennom alle innspillene fikk fellesnemnda mange konkrete forslag til hva innbyggerne ønsker seg i den nye kommunen. Disse forslagene blir tatt med videre inn i arbeidet med ny kommuneplan. Får ungdommene det som de vil så blir det kanskje noen flere basketballbaner, gratis buss og et bysentrum med mange kule butikker.  
 

Bakgrunnsinformasjon: 

I arbeidet med å involvere innbyggerne i en tidlig fase i visjon- og kommuneplanarbeidet ble det samme spørsmålet stilt på alle medvirkningsarenaene; hvilke framtidsdrømmer har du for nye Moss?

Kommuneplanen for nye Moss kommune skal vedtas av fellesnemnda i nye Moss juni 2019. Innspillene som har kommet i denne første fasen vil også bli brukt som innspill til de ulike delene i kommuneplanen. Til høsten vil vi fortsette med å involvere innbyggerne gjennom temabaserte innbyggerpanel. 
 

Fant du det du lette etter?