Vil du være med å påvirke?

Vi skal i Moss kommune legge til rette for at mossesamfunnet og innbyggerne får mulighet til å påvirke, medvirke og delta i beslutningsprosesser

Politikerne i den nye kommunen har derfor vedtatt at vi i 2020 skal derfor prøve ut en ny form for medvirkning, det som heter oppgaveutvalg. I et oppgaveutvalg samarbeider politikere og innbyggere om en identifisert utfordring i mossesamfunnet. 

  Hva kunne du tenkt deg å jobbe med i et slikt utvalg? Hvilke utfordringer, innenfor hvilke temaer eller problem synes du et oppgaveutvalg burde jobbe med, og kunne du selv tenke deg å bidra? Det ønsker vi å få tilbakemelding på og setter derfor stor pris på om du tar deg tid til å svare på et par spørsmål. 

Svar på undersøkelsen her

Fant du det du lette etter?