AMU (arbeidsmiljøutvalget)

Arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden skal ha med like mange representanter med tale-, forslags- og stemmerett. 
Det er utpekt 7 medlemmer fra hver av partene. Fra arbeidstakersiden er begge kommuner representert. Hovedverneombud skal være blant arbeidstagernes representanter i utvalget. I tillegg møter representant fra bedriftshelsetjenesten. 
 
Medlemmer:
Arbeidsgiversiden:
 • Hans Reidar Ness
 • Are H. Solvang
 • Ivar Nævra
 • Eli Thomassen
 • Johanna Lervik
 • Silje Hobbel
 • Torunn Årset 
 
Arbeidstakersiden:
 • Brita Edfeldt
 • Hilde Torgersen 
 • Tommy Christensen
 • Grete Olsen 
 • Trine Løkkeberg
 • Merete Kristiansen
 • Nils Jørgen Kraft
 I tillegg møter representant fra bedriftshelsetjenesten

 
Fant du det du lette etter?