Rutiner ved IT anskaffelser

Rådmannen i Moss, Rygge og nye Moss kommune har besluttet følgende:

  • Kjøp av applikasjoner i Rygge, Moss og nye Moss kommune (med unntak av pedagogisk programvare) skal godkjennes av applikasjonsprosjektet. Dette gjelder Rygge, Moss og nye Moss kommune.
  • Bruk av midler til digitaliseringsprosjekter skal styres sentralt så lenge det legger føringer og bindinger for nye Moss kommune. Alt innkjøp av utstyr til digitaliseringsprosjekter i Rygge, Moss og nye Moss kommune skal godkjennes av IT-prosjektet

På bakgrunn av dette så har vi nå utarbeidet rutine for innmelding av behov for anskaffelse av applikasjoner samt for innkjøp av utstyr i digitaliseringsprosjekter (se vedlegg). Vi har forsøkt å utforme disse på best mulig måte for å samle all relevant informasjon, men er klar over at det vil oppstå spørsmål og behov for avklaringer. Spørsmål/avklaringer kan dere ta med Grete Støre Rosenlund som er prosjektleder for IT/ applikasjonsprosjektet i nye Moss.

Kontaktinformasjon:
Grete Støre Rosenlund
Prosjektleder IT/applikasjonsprosjektet i nye Moss
Mobil 951 64 466

Rutiner og lenke til skjema finner du i disse lenkene:
Fant du det du lette etter?