Nyhetsbrev 07.02.2018

Klikk for stort bildeHer kommer en oppdatering på de viktigste sakene det jobbes med i prosjektet. Du finner mer og oppdatert informasjon om alle pågående prosesser (som ikke er politiske) under fanen «For ansatte»

 

Nytt fra prosjektleder

8.mars er det felles ledersamling for alle ledere Moss og Rygge kommuner.

Eiendomsavdelingen i Rygge har  flyttet sammen med Moss kommunale eiendomsselskap. De er ikke slått sammen, men ved samlokalisering kan de dra nytte av hverandres kompetanse og erfaring.

Arbeidet med å slå sammen kemnerkontorene  i de to kommunene starter nå. Prosessen vil foregå i tett samarbeid mellom tillitsvalgte og ansatte.

I arbeidet med å slå sammen geodata i de to kommunene vil  det bli holdt drøftingsmøte  med de tillitsvalgte 20.februar .

Nytt om stillinger og personalressurser

Prosessen med å rekruttere kommunalsjef for helse og mestring er ferdigstilt. Prosessen med de tre andre kommunalsjefstillingen er i sluttfasen og vi vil presentere de nye lederne fortløpende.

Fristen for å søke stillingene som stabssjef for innovasjon og stabssjef for organisasjon, gikk ut 18.januar.  Vi jobber med å avslutte rekrutteringsprosessen i løpet av februar. Du finner offentlig søkerlister til stillingene på  nyemoss.no

 

Status administrative delprosjekter

IT
Moss og Rygge kommuner har gjennomført en kartlegging av de ansattes opplevelse og bruk av  IT-systemene. Alle ansatte  i de to kommunen ble oppfordret til å svare på undersøkelsen. Selv om svarprosenten var ganske lav, gir undersøkelsen et godt utgangspunkt for hvordan vi  kan jobbe videre med å utvikle IT-systemer for den nye kommunen. Konsulentens rapport  anbefaler oss å bygge  et nytt IT-domene. Altså; ikke flytt Rygge inn i Moss eller Moss inn i Rygge.  Den partssammensatte  arbeidsgruppa for IKT vil gå nøye gjennom rapporten. Du kan lese hele rapporten på nyemoss.no/prosjektorganisasjon

Arbeidsgiverpolitikk
Arbeidet med å utvikle en ny arbeidsgiverpolitikk  er i gang. Fram til et formelt prosjekt er på plass jobber HR-ansvarlig i prosjektorganisasjonen med temaene og har utarbeidet en helhetlig handlingsplan. Handlingsplanen var til politisk behandling 6.februar og vil bli lagt ut på nyemoss.no/prosjektorganisasjon slik at alle kan se hva som er tenkt å skje når.  HR-ansvarlig i prosjektet er Anne Katrine Njøsen.

Kommunikasjon
Kommunikasjonsansvaret  i prosessen med å bygge den nye kommunen ligger i prosjektorganisasjonen. Det er utarbeidet en revidert kommunikasjonsplan med tiltak både for ekstern og intern kommunikasjon. Et av tiltakene er at vi i løpet av våren skal slå sammen Moss og Rygges Facebook-sider . Tiltaksplanen vil bli lagt ut på nyemoss.no/prosjektorganisasjon. 
Kommunikasjonsansvarlig i prosjektet er Therese Evensen.


Nytt om politiske delprosjekter og vedtak i fellesnemnda

Fellesnemnda holdt forrige møte 22. januar Du finner alle saksdokumenter og vedtak her.

Fant du det du lette etter?