Nyhetsbrev 08.06.2018

Klikk for stort bildeHer kommer en oppdatering på de viktigste sakene det jobbes med i prosjektet. Du finner mer og oppdatert informasjon om alle pågående prosesser (som ikke erpolitiske) under fanen «For ansatte»

 

Nytt fra prosjektleder 

Før vi går i sommerferie vil hele ledergruppen min være på plass i nye Moss. Når vi samles igjen i august vil nye arbeidsgrupper og arbeidet med ny organisasjon skyte fart. Det blir kjempespennende, men også til tider krevende. Vi skal tross alt sikre fortsatt god drift i de to kommunene samtidig som vi sammen skal utvikle nye Moss. Sammen med ledelsen i de to kommunene skal vil vi i prosjektledelsen legge til rette for å balansere ressurser for å sikre ordinær drift samtidig med å utvikle alt det nye. Så nyt ferien og lad batteriene. God sommer alle sammen!  

Status administrative delprosjekter

IT

Prosjektleder for IT, John Helmut Henriksen, er nå på plass. Han skal lede arbeidet med å utvikle et felles IT-system for nye Moss. John har startet opp med å la IT ansatte i dagens to kommuner hospitere hos hverandre, og han er allerede i gang med å utrede samlokalisering av dagens to IT-avdelinger. 

Kommunikasjon 
Moss kommune har tatt i bruk et kommunikasjonsverktøy som heter Yammer. Alle ansatte i Moss har tilgang til dette, men ikke alle har tatt det i bruk. Nå har også flere av de ansatte i Rygge kommune fått tilgang. Yammer fungerer som Facebook, men det er bare vi som jobber i de to kommunene som har tilgang. Vi vil gradvis begynne å kommunisere via dette verktøyet. Opplæring og veiledning vil bli gitt. 

Fra 30.august vil Moss og Rygge kommuner slå sammen Facebook-sidene til en felles nye Moss side. Det vil være nyttig for ansatte i dagens to kommuner å følge denne siden. Facebook-siden vil også bli benyttet til informasjon fra dagens to kommuner. 

Det er nedsatt flere arbeidsgrupper for å utvikle kommunikasjon og servicearbeidet til nye Moss. Blant annet er det opprettet en arbeidsgruppe for å se på informasjon og service til de ansatte. Denne arbeidsgruppa skal se på hva slags intranett og andre digitale verktøy vi skal bruke for å kommunisere med hverandre. Dag Sølvberg fra HR-avdelingen i Moss leder gruppa og han vil gå bredt ut for å høre hva ansatte ønsker og trenger av kommunikasjonsverktøy. 

Ledige stillinger i Rygge og Moss

Fram til 2020 vil flere ledige stillinger bli lyst ut internt i Moss og Rygge. Det betyr at stillinger som tidligere ble utlyst internt bare i en av kommunene nå blir lyst ut internt i begge kommunene. Er du en av dem som har tatt i bruk Yammer finner du en åpen gruppe som heter Ledige stillinger -  intern- og felles annonser for Rygge og Moss (du logger deg inn med e-post adresse og samme passord som jobb e-posten din). 

Rygge legger også disse stillingene ut på sitt intranett. Veldig snart vil du også finne internt utlyste stillinger på nyemoss.no 

Alle ledige stillinger som blir lyst ut offentlig finner dere på www.moss.kommune.no og www.rygge.kommune.no. Etter hvert vil du også finne disse stillingene på www.nyemoss.no 
 

Nytt om politiske delprosjekter og vedtak i fellesnemnda

Fellesnemnda holdt forrige møte 5. juni 2018. Du finner alle saksdokumenter og vedtak her.

Fant du det du lette etter?