Nyhetsbrev 31.08.2018

Klikk for stort bildeHer kommer en oppdatering på de viktigste sakene det jobbes med i prosjektet. Du finner mer og oppdatert informasjon om alle pågående prosesser (som ikke er politiske) under fanen «For ansatte»

 

Status organisering av stabs– og kommunalavdelinger


I løpet av august har alle stabs– og kommunalavdelinger hatt  kick-off for ledere og fagansvarlige. I tillegg til å bli kjent med hverandre har målet vært å få innspill til organiseringen av områdene under stabs– og kommunalsjefene. 
10. september legger ledergruppa fram et forslag for referansegruppen for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud  og etter det blir forslaget lagt ut på «høring» slik at alle ansatte kan komme med innspill. Endelig forslag skal til fellesnemnda 7.november og innen utgangen av året  vil ledere for områdene bli innplassert.
 

Innovasjon og digitalisering—nye Moss med i prosjektet Smart Østfold
Rett før sommeren startet Odd Ruud som stabssjef for innovasjon. Han er allerede godt i gang med å utvikle en innovasjonsstrategi for nye Moss, og han har også sørget for at nye Moss nå er en del  av prosjektet Smart Østfold. Formålet er å sette Østfold på kartet som en innovativ og fremtidsrettet region. Sammen med de andre Østfold– kommunene kan vi starte jobben med å utvikle et smartere Moss.
Det er mange som lurer på hvor mange som skal jobbe med innovasjon og digitalisering. Til det spørsmålet har Odd et tydelig svar: ca. 3600 personer. Det betyr alle ansatte i nye Moss.  Er du en av de som brenner for innovasjon og digitalisering kan du følge Odd på Yammer  (jobber du i Rygge sender du en e-post til odd.ruud@moss.kommune.no for å bli medlem i gruppa, mens jobber du i Moss kan du selv søke opp gruppa «Innovasjon i nye Moss kommune» på Yammer).


Nytt fra prosjektleder –prinsipper for ledelse i nye Moss


Ledergruppa har i løpet av august jobbet med hvilke prinsipper for ledelse som skal gjelde i den nye kommunen. Prinsippene skal drøftes med de tillitsvalgte, men utkastet ligger tilgjengelig for alle på nyemoss.no under fanen «FOR ANSATTE».  Prinsippene tar utgangspunkt i hva som kreves av ledere i nye Moss for at vi  sammen skal  nå målene i intensjonsavtalen. Et av prinsippene som bør være førende for alt vi gjør er  at vi som kommune ikke bare skal yte tjenester, men vi skal dekke behov. Det betyr at vi, og da ikke bare ledere, men alle ansatte, må identifisere og lytte til behovene fra innbyggerne og næringslivet.

29.august var det møte i fellesnemnda og som vanlig holdt Hans Reidar en orientering om status i prosjektet. Hele presentasjonen finner dere på nyemoss.no under fanen «FOR ANSATTE».  

Ledige stillinger i nye Moss
Fristen for å søke stillingen som prosjektkoordinator i nye Moss går ut søndag 2.september.  Jobber du i Moss finner du utlysningsteksten på Yammer-gruppa «Intern– og fellesannonser Rygge og Moss». Jobber du i Rygge så finner du den på intranett.

Nytt fra fellesnemnda
Saksdokumenter og vedtak fra fellesnemndas møte 29.august finner du på nyemoss.no under fanen «POLITIKK».
Fant du det du lette etter?