Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om kommunesammenslåingen

Denne siden er foreløpig under arbeid. Du vil snart kunne lese svarene her.
Hvor får jeg informasjon om prosessen fram til ny kommune er etablert i 2020?

Prosjektrådmannen sender ut fredagshilsen på mail til alle ansatte i tillegg til at det sendes ut nyhetsbrev på mail etter hvert møte i fellesnemda. Nærmeste leder og tillitsvalgt svarer også på spørsmål. All generell informasjon om nye Moss kommune publiseres på nye.moss.no 

Hva skjer med jobben min når vi slår sammen kommunene?

En kommunesammenslåing er å betrakte som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler. De gamle kommunene Moss og Rygge legges ned, og det etableres en ny felles kommune. Ved etablering av den nye kommunen overføres alle ansatte til den nye kommunen. Ingen ansatte blir sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen, men det kan hende at noen får endrede oppgaver.

Hvem ivaretar mine rettigheter som ansatt?

Regler om ansattes involvering følger av lov- og avtaleverk. Det er de hovedtillitsvalgte og hovedverneombud som er de ansattes representant inn i prosessene og som ivaretar dine interesser. På de arbeidsplass vil de lokale tillitsvalgte og verneombud kunne bistå med råd og veiledning.

Hva blir mine lønns- og arbeidsvilkår?

Du beholder både lønnen og jobb i nye Moss kommune selv om avdelingen der du jobber i enkelte tilfeller ikke blir videreført i den nye kommunen. All innplassering av ansatte fra de gamle kommunene til nye Moss følger lover og avtaler for medvirkning fra de tillitsvalgte. Den sentrale tariffavtalen mellom KS og hovedsammenslutningen vil på samme måte som i dag også gjelde i den nye kommunen. 

Får jeg andre arbeidsoppgaver i den nye kommunen?

Endring av arbeidsoppgaver kan bli en konsekvens av kommunesammenslåingen. På samme måte som endring av arbeidssted vil endring av arbeidsoppgaver være en naturlig konsekvens av omstillingen. Dette vil være særlig aktuelt for ledere og administrative stillinger hvor det kan bli overtallighet som følge av sammenslåingen. Alle vil beholde jobb i ny Moss kommune, men noen vil få andre arbeidsoppgaver. Prosessen for hvordan dette håndteres vil følge lov- og avtaleverk. 

Hvor skal jeg jobbe?

De fleste virksomhetene vil etter kommunesammenslåingen være som i dag. Det vil typisk gjelde stedbundne tjenester som skole, barnehager, sykehjem og helse- og omsorgssenter. Kommunesammenslåingen vil likevel kunne medføre endring av arbeidsoppgaver, tjenester og arbeidssted for enkelte ansatte. Endring av arbeidssted gjelder blant annet administrative stillinger. Berørte virksomheter vil bli orientert underveis i prosessen.

Hvor skal rådhuset ligge?

Rådhuset i dagens Moss kommune blir rådhus for innbyggerne i nye Moss kommune. Rygge rådhus skal også benyttes, men det er ikke avklart hvilke tjenester som skal ligge der. En egen arbeidsgruppe ser på det totale plassbehovet i den nye kommunen og avklarer kontorplassering når organisasjonskartet er på plass og alle behov er kartlagt. 

Hvilket navn og logo skal kommunen bruke?

De folkevalgte har besluttet at navnet på den nye kommunen er Moss kommune og kommunevåpen er Gullsporen fra Rygge kommune sitt våpenskjold. 

Gullsporen er en spore fra vikingtiden som ble funnet på Gården Rød ved Værne kloster i Rygge i 1872. Senere ble også sporens rembeslag funnet. Gullsporen er det mest fornemme av alle gjenstandsfunn fra vikingtiden i Norge. (Kilde: Store norske leksikon) 

Fant du det du lette etter?