Styringsdokument for bygging av nye Moss

Det er etablert en programkomité hvor prosjektrådmannen og programkoordinator er representert sammen med kommunal- og stabssjefer i nye Moss kommune, to HVO og to hovedtillitsvalgte.

Programkomiteen har et særlig ansvar for forankring og kommunikasjon mot kommunenes ledelse og organisasjon underveis i prosessen, og skal sikre fremdrift innen alle prosjekter. I tillegg er det etablert to referansegrupper, en med HVO og HTO, og en med administrativ- og politisk ledelse fra Moss og Rygge kommuner (ordførere, nestleder i fellesnemnda og de to rådmennene

Fant du det du lette etter?