Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Teknisk Arkitekt/byplanlegger 18. august 2019
Annet Tjenestedesigner 1. september 2019
Annet Rådgiver digitalisering 1. september 2019
Oppvekst Barnehagelærere 8. august 2019
Ledelse Leder for Krisesenteret i Moss 15. august 2019
Helse og sosial Sykepleier/Vernepleier, Psykisk helse og rus 21. juli 2019
Helse og sosial Miljøterapeut, fast helgestilling Psykisk helse og rus 21. juli 2019
Helse og sosial Helsestasjonslege 21. juli 2019
Helse og sosial Sykepleiere på legevakten, Peer Gynt Helsehus 18. august 2019
Teknisk Kulturhustekniker - Lyd 4. august 2019
Kultur Salgs- og markedsansvarlig 4. august 2019
Ledelse Avdelingsleder park og friluft 15. august 2019
Helse og sosial Sommervikariater, Peer Gynt helsehus Løpende
Helse og sosial Tjenesteansvarlig miljøterapeut Løpende
Helse og sosial Sykepleier turnus Løpende
Helse og sosial Vernepleiere Løpende
Helse og sosial Sykepleierstillinger, Peer Gynt helsehus Løpende
Helse og sosial Sykepleier turnus, Hjemmebaserte tjenester Løpende
Helse og sosial Rekrutteringsstilling - Vernepleierstudenter Løpende
Helse og sosial Vikarpool - Miljøterapeuter og helsefagarbeidere - Tjenester for funksjonshemmede Løpende
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss Løpende