Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Helse og sosial Miljøterapeut i 90 % fast stilling, Psykisk helse og rus 29. september 2019
Helse og sosial Sykepleier på natt ved Ekholt helse- og omsorgssenter 10. oktober 2019
Helse og sosial Sykepleier ved Ekholt helse- og omsorgssenter 10. oktober 2019
Helse og sosial Miljøterapeut, i 100 % fast stilling, Psykisk helse og rus 29. september 2019
Helse og sosial Barnevernkonsulenter 4. oktober 2019
Helse og sosial Sykepleier 100%, Hjemmebaserte tjenester 6. oktober 2019
Helse og sosial 75% avtalehjemmel for fysioterapeut 26. september 2019
Helse og sosial Vikarer, hjemmehjelp ved praktisk bistand avd. syd Løpende
Helse og sosial Vikarer, Hjemmesykepleien Løpende
Helse og sosial Frisklivsskoordinator 22. september 2019
Teknisk Byggesaksbehandler - svangerskapsvikariat med mulighet for fast ansettelse 22. september 2019
Helse og sosial COS- / Familieveileder ICDP 24. september 2019
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss Løpende
Oppvekst Vikarpool for lærere 2019/2020 Løpende
Helse og sosial Vernepleiere Løpende
Helse og sosial Sykepleierstillinger, Peer Gynt helsehus Løpende