Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Helse og sosial Virksomhetsleder  29. november 2019
Helse og sosial Sykepleier 100%, Hjemmebaserte tjenester 1. desember 2019
Helse og sosial 100% vikariat som Fysioterapeut i Rehabilitering i hjemmet 8. desember 2019
Teknisk GIS - ingeniør 26. november 2019
Teknisk Landmåler 26. november 2019
Teknisk Byggeleder vei, vann og avløp 3. desember 2019
Helse og sosial Fagkoordinator-stillinger, Bo- og servicesenter 20. november 2019
Administrasjon Konsulent ved Dokumentasjon og informasjonsforvaltning 17. november 2019
Administrasjon Prosjektmedarbeider ved Dokumentasjon og informasjonsforvaltning 17. november 2019
Helse og sosial Vernepleier / sykepleier ved Tjenester for funksjonshemmede 15. november 2019
Helse og sosial Helgestillinger ved Melløsparken sykehjem 17. november 2019
Annet Advokat/-fullmektig,  Kommuneadvokaten 15. november 2019
Helse og sosial Sykepleiere/Vernepleiere, Orkerød sykehjem Løpende
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss Løpende
Oppvekst Vikarpool for lærere 2019/2020 Løpende
Helse og sosial Vernepleiere Løpende