Ledige stillinger i Stab innovasjon

Stab innovasjon er en nyetablert enhet som skal understøtte kommunens visjon  #mangfoldige Moss - skapende, varmere og grønnere ved å ta i bruk innovative og digitale løsninger.

Staben består av totalt syv stillinger med kompetanse innen blant annen innovasjon og digitalisering, samskaping og tjenestedesign. Staben skal være en støttespiller for, og bidra til koordinering av, innovasjons- og digitaliseringsprosesser i kommunen.

 

Vi har for tiden ingen ledige stillinger i Stab innovasjon.

Fant du det du lette etter?