Fellesnemnd

Fellesnemnd ble formelt satt ned av de to kommunestyrene 12.06.2017 og er det øverste politiske organ for byggeprosessen. Fellesnemnda skal ta stilling til alle prinsipielle forhold i prosessen med å bygge ny kommune frem mot 1. januar 2020.

Det sitter 22 folkevalgte politikere i fellesnemnda, 11 fra hver kommune.

Ordfører i Rygge, Inger-Lise Skartlien, er leder av nemnda.

Fellesnemndas oppgaver følger av intensjonsavtalen. Utover dette skal nemnda ha følgende mandat: 

  • Fellesnemnda skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende byggingen av ny kommune.
  • Fellesnemnda skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning og medbestemmelse blir ivaretatt.
  • Fellesnemnda kan etablere arbeidsutvalg, underutvalg og arbeidsgrupper etter behov.
  • Fellesnemnda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære utvalg frem til den nye kommunen er etablert og som fellesnemnda anser for å kunne ha konsekvenser for den nye kommunen.
  • Fellesnemnda har et særlig ansvar for å vurdere saker som kan ha økonomiske og arealpolitiske konsekvenser for den nye kommunen.
  • Fellesnemnda skal selv disponere engangsstøtten.
  • Fellesnemnda skal holde kommunestyrene orientert om sitt arbeid.
  • Fellesnemnda skal legge til rette for et godt samarbeid mellom prosjektleder og rådmennene i de to kommunene, frem mot etablering av den nye kommunen.

Fellesnemnda har ansatt en prosjektleder og etablerer prosjektorganisasjon for sammenslåingsprosessen. Prosjektleder oppfyller kvalifikasjonene for å tilsettes som rådmann i den nye kommunen.

Fant du det du lette etter?