Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg (PSU) er et samarbeidsforum som behandler saker som gjelder forholdet mellom nye Moss kommune som arbeidsgiver og de ansatte.

Utvalget skal gi uttalelse i saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med opprettelsen av ny kommune. Utvalgets politiske medlemmer består av de politisk valgte representantene i dagens to administrasjonsutvalg, supplert med de to ordførerne. De tillitsvalgte er representert med tre representanter fra hver av dagens kommuner.


 

Fant du det du lette etter?