Delprogram Kultur, aktivitet og inkludering

Silje Hobbel - Klikk for stort bilde Silje Hobbel er kommunalsjef for Kultur, aktivitet og inkludering. Hun er delprogramleder, og har ansvar for å bygge opp kommunalområdet. Silje jobber 100% i prosjektet nye Moss. I denne rollen leder hun også kulturavdelingen og virksomhetene innenfor kulturområdet i dagens Moss kommune. 

Silje Hobbel
Kommunalsjef
Tlf. 957 74 556
silje.hobbel@moss.kommune.no

Informasjon om prosessen i kultur, aktivitet og inkludering

Organisering av kommunalområdet 
Etter en samling 28. august på Støtvig har det vært jobbet videre med alle innspillene fra de ansatte.  Det ble sendt ut to forslag til valg av organisasjonskart på høring. Vi fikk mange fine høringsinnspill tilbake. Styringsgruppa besluttet etter høringen å gå videre med forslag nr. 1 der det er fire enheter. Dette alternativet ble drøftet med tillitsvalgte mandag 8.okotober og er det som blir lagt fram for fellesnemda 7. november.  

Etter fellesnemdas møte 7.november ble organiseringen endelig vedtatt. Kultur, aktivitet og inkludering vil da få 4 enheter:

  • NAV
  • Kultur
  • Bolig og integrering
  • Idrett, aktivitet og frivillighet

 
Kulturskole, boligsosialavdeling, SLT, salg- og skjenkebevillinger og støtte-/fritidskontakter blir lagt til kultur, aktivitet og inkludering 
I fellesnemda 10. oktober ble det behandlet sak om organisatorisk plassering av ulike tjenesteområder som ikke har vært nevnt tidligere. Saken ble vedtatt lik forslaget fra prosjektrådmann. Det vil si at det nå er besluttet at kulturskolen, boligsosialavdeling, SLT, salg- og skjenkebevillinger og støtte-/fritidskontakter blir organisatorisk plassert i kultur, aktivitet og inkludering.   
 
Behov for kunnskapsgrunnlag  
I tillegg til dette jobbes det med å utarbeide kunnskapsgrunnlag. Det skal lages et overordnet kunnskapsgrunnlag for hele kommunalområdet.  I tillegg er det foreløpig valgt ut 6 områder hvor det skal lages detaljerte kunnskapsgrunnlag. Det er også besluttet hvilke personer som er ansvarlige for utarbeidelsen av de detaljerte kunnskapsgrunnlagene.  
 
NAV – Katarina Gulin 
Kultur – Annette Thorgersen 
Idrett og frivillighet: Ingjerd Karlsen 
Flyktningtjeneste /Integrering: Hege Jacobsen  
Bibliotek: Beate Aakerøy 
Boligsosialavdeling/arbeid: Aud Kruse Gundersen

Organisering av bibliotekene
Styringsgruppen har besluttet å opprette et prosjekt om organisering av bibliotekene. Beate Aakerøy fra Moss bibliotek trer inn som midlertidig prosjektleder.
 

Fant du det du lette etter?