Ny postadresse

Fra 11.09.19 har Rygge kommune ny postadresse. Den nye adressen er Rygge kommune c/o Moss kommune Postboks 175 1501 Moss.Varig postadresseendring er meldt til Posten og post som sendes til gammel adresse blir omadressert i en periode.

Husk å melde om adresseendring til dine kontaktpersoner, leverandører osv.

Dokumentasjon og informasjonsforvaltning

Det er navnet på den nye avdelingen vår som består av dokumentasjonsenheten i Moss kommune og sentralarkivet i Rygge kommune. Vi holder til i 1.etg på Moss rådhus fra 11.09.19. Vi har blant annet ansvar for posthåndteringen i kommunen.

Mottak av ekstern post

Posten leverer inngående post til vår avdeling som sørger for å distribuere dette i posthyller og postbokser/kasser. Hvis du tidligere har hentet og levert post på rådhuset i Rygge må du fra 11.09.19 hente inne på vår avdeling. Bruk ringeklokka og vi åpner for deg. De som allerede har postboks/kasse med nøkkel fortsetter å hente posten i den. Per i dag har vi ikke nok plasser til at kan bli en egen postboks til de nye enhetene. Vi jobber videre med en bedre løsning for postfordeling og postbokser når vi er samlokalisert. På sikt bygger vi opp dette ut fra ny organisasjonsstruktur.

Intern post

Det er enhetenes ansvar å hente og levere post. Det er samme rutiner for intern post som ekstern. Alt hentes i posthyller inne på avdelingen eller i etablert postboks/kasse utenfor avdelingen.

Mottak av pakker

Hvis vi mottar pakker blir det lagt en hentelapp i posthylla deres som informerer om dette. Dere har selv ansvar for å hente pakkene inne på vår avdeling.

Frankering av post

Post som skal frankeres leveres til oss innen kl. 14.00 hver dag. Post som leveres etter dette tidspunkt vil bli frankert og sendt ut neste virkedag.

Fant du det du lette etter?