Hva skal til for at Moss skal være mangfoldig, skapende, varmere og grønnere i 2030?

Ut fra disse spørsmålene, har vi laget et forslag til ny kommuneplan med samfunnsdel og arealdel. Vi ønsker innbyggere, næringsdrivende, organisasjoner og andre interesserte velkommen til å komme med innspill til planforslaget.

Les alt om kommuneplanen, og hvordan du gir ditt innspill her.

Fotograf startside: Tommy Lund

Ny kommune om: