Moss og Rygge kommuner har vedtatt å bygge en ny kommune sammen. Nye Moss kommune etableres 1.januar 2020, men vi er allerede i gang med mange samarbeidsprosjekter og samlokaliseringer.

På denne nettsiden publiserer vi informasjon om byggingen av den nye kommunen som kan ha interesse for både de som jobber i eksisterende kommuner i dag og for deg som er innbygger. 

Ny kommune om: