Nye Moss 2020

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører derfor en kommunereform. Målet er å få større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. 

Kommunene Rygge og Moss har vedtatt å sammen bygge ny kommune. Nye Moss kommune vil etableres 1. januar 2020, og prosessen er allerede i gang.