Innplassering i lederstillinger i nye Moss kommune

Forslaget til organisasjonskart på nivå under kommunal-/ stabssjefer skal behandles i fellesnemnda 7.november. Prosessen med å kartlegge ledere starter nå. Prosessen og prinsippene for kartlegging er drøftet og omforent med referansegruppen av hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Kartlegging av ledere i første fase

I første fase skal følgende ledere kartlegges:
•    Ledere som allerede er definert mulig overtallige på kommunalsjefsnivå. 
•    Ledere med stillinger som i vesentlighet har oppgaver tilsvarende det nye enhetsledernivået. NB! Gjelder stilling du eier og ikke en stilling du eventuelt er konstituert i.

De som skal kartlegges i første fase får tilsendt egen e-post innen 23.oktober med informasjon om prosess.

Kartlegging senere fase

Etter innplassering av enhetsledere er ferdig vil det bli fortløpende kartlegging av følgende ledere: 
•    ledere som vil bli berørt av organisering på nivået under enhetsnivå (virksomheter og avdelinger) i nye Moss.
NB! Ledere som tilhører virksomheter og avdelinger som videreføres uten endringer i nye Moss fortsetter i samme stilling etter 1.januar 2020. Disse lederne vil  derfor ikke bli gjenstand for kartlegging. 

Hvordan foregår kartleggingen av ledere?

Mål for kartleggingene: Kartleggingene er grunnlaget som vil bli brukt for innplassering i stilling i ny kommune. Kartleggingen er generell og gjelder ikke for en spesifikk stilling. 
Kartleggingen foregår i to steg: 
1.    Du skal fylle ut et kartleggingsskjema som du får tilsendt. 
2.    Du blir innkalt til en samtale med aktuell leder i den nye kommunen. Målet med samtalen er å sammen gå gjennom informasjonen du har oppgitt i kartleggingsskjemaet. Du er velkommen til å ta med tillitsvalgt eller annen person du har tillit til i samtalen. 

Hva skjer videre?
Etter kartleggingen vil arbeidsgiver foreta vurdering av om du har såkalt «rettskrav» til en bestemt stilling i den nye kommunen. Vurderer arbeidsgiver at du har rettskrav til en bestemt stilling i nye Moss blir du direkte innplassert i denne stillingen. 

Hvis arbeidsgiver vurderer at du ikke har rettskrav til en bestemt stilling i nye Moss, vil du på bakgrunn av kartleggingen, få tilbud om annet passende arbeid (jf. arbeidsmiljøloven) i den nye kommunen. Dette tilbudet skal du få så raskt som mulig og i god tid før 1. januar 2020. Du har rett til å få ett tilbud om annet passende arbeid. 

Innplassering av enhetsledere skal etter planen være ferdig i løpet av november 2018, mens innplassering av øvrige ledere vil foregå fortløpende etter det.

Hvordan medvirker tillitsvalgte i prosessen?

Det er nedsatt innplasseringsutvalg for innplasseringer i stillinger i nye Moss. Utvalget består av hovedtillitsvalgte fra Moss og Rygge og den lederen i nye Moss som «eier» den aktuelle stillingen. Utvalget skal delta i vurderinger knyttet til innplassering i stillinger før beslutning fattes.

Ønsker du mer informasjon?

Prinsipper for innplassering av ledere (PDF, 40 kB)
Oversikt over tillitsvalgte som er med i referansegruppa for nye Moss

Her kan du se funksjonsbeskrivelsene for lederstillinger innenfor de ulike kommunalområdene


 

Fant du det du lette etter?