Lokaldemokratiundersøkelse i Moss og Rygge

I november gjennomfører Moss og Rygge kommuner  lokaldemokratiundersøkelsen i samarbeid med KS. Undersøkelsen vil gi et bilde av hvordan innbyggere og folkevalgte oppfatter lokaldemokratiet i egne kommuner.

Ny kommune i 2020

- Et godt og levende lokaldemokrati kommer ikke av seg selv, sier leder av fellesnemda Inger-Lise Skartlien. – Vi ønsker å styrke og utvikle lokaldemokratiet,  og vil legge til rette for at innbyggerne engasjerer og involverer seg. – En slik undersøkelse gir oss nyttig informasjon om hvor vi må legge inn kruttet, legger Skartlien til. 

Moss og Rygge slås sammen fra 1. januar 2020, og resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt i det videre arbeidet med å bygge ny kommune. Undersøkelsen som gjennomføres i 2018 vil være en nullpunktsundersøkelse for Moss og Rygge, og vil brukes som sammenligningsgrunnlag for senere målinger.

Resultatene fra lokaldemokratiundersøkelsen vil gi en viktig pekepinn på om vi jobber riktig med målene i intensjonsavtalen for nye Moss kommune om å «legge til rette for den enkelte innbyggers medvirkning og mulighet for å påvirke» samt «være en åpen og transparent kommune».  (Intensjonsavtalen for å bygge ny kommune mellom Rygge og Moss kommuner: http://www.nyemoss.no/_f/p4/i701b8375-0ce1-4c82-9bb7-a9d815fff345/signert-endelig_intensjonsavtale.pdf

Fant du det du lette etter?