Resultat fra lokaldemokratiundersøkelsen

I november 2018 gjennomførte Moss og Rygge kommuner lokaldemokratiundersøkelse i samarbeid med KS. Undersøkelsen skulle gi et bilde av hvordan innbyggere og folkevalgte oppfatter lokaldemokratiet i kommunen.

 

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion og det er 400 innbyggere som har vært det representative utvalg. Innbyggere og politikere har fått likelydende spørsmål, og i tillegg har de folkevalgte besvart en egen del. Resultatene er blitt presentert for kommunestyret i Rygge og bystyret i Moss. I tillegg ble det presentert av KS på fellesnemdas møte 13.02.19

 

 

Fant du det du lette etter?