Visjonen til nye Moss: Mangfoldige Moss - skapende, varmere, grønnere

Visjonen er laget av innbyggere, ansatte og folkevalgte og ble vedtatt i fellesnemnda 5.desember 2018.

Arbeidet med å finne en visjon har pågått siden våren 2018. Innbyggere, ansatte og politikere har delt og diskutert visjon under spørsmålet «Hva drømmer du om?». Ved å se på alle innspillene i et fugleperspektiv har svaret på spørsmålet blitt til: «Mangfoldige Moss—skapende, varmere, grønnere».

Hva er egentlig en visjon og hva betyr den for oss medarbeidere?

En visjon er ikke et slagord, men et fremtidsbilde som skal skape felles mening og retning. Den skal engasjere og vise vei for innbyggerne, folkevalgte og medarbeiderne i kommunen. For oss som medarbeidere skal den være retningsgivende for det arbeidet vi gjør i det daglige. Vi må selv gi den mening utfra det området vi jobber med og den forplikter oss også til å gå i en bestemt retning.

Mangfold er viktig for de som har kommet med innspill til visjonen

Veldig mange innspill har pekt på mangfold som viktig for nye Moss. Hva som ligger i mangfold kan være alt fra mangfold i kulturaktiviteter til et mangfold blant innbyggerne. Kunst og kultur har også blitt trukket fram av mange. Både som noe vi er stolte av, men også noe vi vil skal stå sterkt i den nye kommunen. Ved å bruke skapende favner vi det kreative innenfor kunst og kultur, samtidig som begrepet er noe vi kan kjenne oss igjen i gjennom alt som historisk er skapt i landbruk og industri i Moss og Rygge.

Fant du det du lette etter?