Rekruttering til nye Moss

Organisasjon
En viktig del av arbeidet med å bygge ny kommune er etablering av organisasjon- og lederstruktur, og innplassering av ledere i den nye organisasjonen. Dette innebærer blant annet kartlegging av kompetanse og bemanning i de eksisterende kommunene (Moss og Rygge), samt arbeid med bemannings- og kompetanseplan for den nye kommunen.
Fellesnemda besluttet den 05.06.18 at nye Moss kommune kan ta i bruk 4 ledernivåer. Sammen med kommunal- og stabssjefer utgjør rådmannen det øverste ledernivået. På neste nivå ligger enhetsledere og deretter virksomhetsledere og avdelingsledere. Det er ikke sikkert alle kommunal- og stabsområder vil bruke alle de fire ledernivåene. Dette vil de enkelte kommunal- og stabsområdene selv avgjøre utfra hva som er fornuftig for tjenesten de skal levere.
 
Prinsipper for innplassering/rekruttering av ledere
Dokumentet beskriver prosess og prinsipper ved tilsetting i lederstillinger  i den nye organisasjonen. Dette ble utarbeidet i samarbeid mellom daværende prosjektleder for nye Moss kommune Ivar Nævra og representanter for arbeidstakerorganisasjonene i Moss og Rygge.
 
Omstillingsavtalen
I mai 2017 ble det inngått en Omstillingsavtale mellom rådmennene i Rygge og Moss, og de hovedtillitsvalgte i de to kommunene.
Avtalen har som formål å bidra til en forutsigbar omstillingsprosess for alle medarbeiderne i Moss og Rygge. Blant annet beskriver avtalen hvordan det i perioden skal jobbes med ledige/ nye stillinger, kartlegging av kompetanse og kompetanseplaner, samt lønns- og arbeidsvilkår.
 
Omstillingsutvalg
Det er opprettet et omstillingsutvalg som består av representanter for rådmennene i Moss, Rygge og nye Moss kommune, samt representanter for arbeidstakerorganisasjonene i de to kommunene. Utvalget behandler ledige nøkkel- og lederstillinger og gir anbefaling knyttet til intern/ ekstern utlysning av disse. I tillegg skal utvalget bidra til å sikre en god plan for endringsprosesser på tvers av kommunene som vil skje før 01.01.2020. Eksempler på slike prosesser er samlokalisering, avtale om tjenestekjøp, organisasjonsendringer mv.
 
Fant du det du lette etter?