Nyhetsbrev 22.03.2019

Klikk for stort bildeHer kommer en oppdatering på de viktigste sakene det jobbes med i prosjektet. Du finner mer og oppdatert informasjon om alle pågående prosesser (som ikke er politiske) under fanen «For ansatte»

 

Organisering og kontorplassering

21. mars startet drøftingene med tillitsvalgte om organisering av enhetene i kommunalområdene. Drøftingene fortsetter 25.mars. Endelig beslutning om organisering  skjer i AMU 29.mars. 
Endelig kontorplassering blir besluttet innen utgangen av mai. 

Rådmennene innfører felles ledermøter fra 8.mai

I dag er det 284 dager til nye Moss kommune er en realitet. Både dagens Rygge og Moss skal eksistere ut året, men etter hvert som tiden går vil skillene mellom dagens to kommuner og nye Moss bli mindre. Samtidig er det viktig å sikre koordinering av ressurser og oppgaver mellom bygging av ny kommune og god drift i respektive Moss og Rygge kommuner. For å få til dette trenger vi å samkjøre ledelse i de gamle kommunene med ledelse i ny kommune. Det vil derfor bli gjort gradvise endringer i styringslinjene fra i dag og fram til 31.12.2020 og allerede fra 8.mai vil  rådmennenes faste ledermøter bli felles med prosjektrådmannens ledermøte. 

Prosjektorganisasjonen for nye Moss flytter til rådhuset i Moss

Prosjektrådmann Hans Reidar Ness og prosjektkoordinator Cathrine Silseth flytter til rådhuset i Moss i begynnelsen av juni.  Alle kommunalsjefene i nye Moss har allerede kontorplass på rådhuset i Moss. Møterommene i Kirkegata 

Nytt fra prosjektrådmannen 

Prosessen med organiseringen som nå pågår er krevende for mange.  Beskrivelser av arbeidsoppgaver i forbindelse med organisering av  virksomheter og avdelinger blir nødvendigvis mer detaljert enn tidligere, og mange vil kjenne igjen sine egne oppgaver.  Forslagene som nå ligger til drøfting har vært jobbet med over lang tid og det har vært mange medarbeidere og tillitsvalgte som har deltatt. Vi vil ikke klare å finne løsninger som alle er enige i. Fokuset må være å få til en helhet som samsvarer med de oppgavene vi har som kommune og de behovene vi skal dekke. Til slutt må det tas en beslutning. Organiseringen som blir besluttet 29.mars kan vi kalle «førsteversjonen
». Vi må også i framtiden være forberedt på å endre på dette dersom det viser seg at det ikke fungere så godt som vi håper på. Den vurderingen vil bli tatt løpende sammen med ansatte og politikere. Samtidig er det viktig at vi alle nå gjør vårt beste for å sørge for at vår første versjon av kommunen blir en god versjon. 
 

Prosjektrådmannens orientering til fellesnemnda gir ett godt innblikk i framdriften i prosjektet med å bygge ny kommune.

Nytt om stillinger

Ledige stillinger Moss, Rygge og nye Moss  finner du på nyemoss.no under «LEDIGE STILLINGER». Her ligger også stillinger som kun er internt utlyst . 

Nytt fra fellesnemnda 20.mars 2019

I saken om møteplan for politiske møter i nye Moss høsten 2019 kan du se møteplanen for både dagens to kommuner og det nye kommunestyret som  blir konstituert i oktober. 
Du kan se hele møtet i fellesnemnda 20.mars på kommune-TV (nyemoss.no). 

Ledige stillinger i Moss, Rygge og nye Moss  finner du på nyemoss.no under «LEDIGE STILLINGER». Her ligger også stillinger som kun er internt utlyst .

Du kan se hele møtet i fellesnemnda 20.mars på kommune-TV

Fant du det du lette etter?